Priser på piercing

Vi utfører alle typer piercing, selv om ikke alle er listet under. 

Kontakt oss eller se på Facebook for oppdaterte priser.